Packages
Fair Price, Wonderful Services
It's far better to buy a wonderful service at a fair price than a fair service at a wonderful price.
- Warren Buffett
خرید خدمات فوق العاده با قیمتی عادلانه بهتر از خرید خدمات عادلانه با قیمتی فوق العاده است.
نکته های بسیاری در جمله فوق نهفته است کافیست به عمق آن توجه کنید. در آتلیه نیک عکس تمامی خدمات بینظیر ما با قیمتی مشخص و منصفانه ارائه شده اند. و همچنین قیمت ها کاملا شفاف بوده و به هیچ وجه از یک مشتری به مشتری دیگر تغییر نخواهند کرد. در لیست قیمت های ارائه شده توسط نیک عکس هر آیتم بصورت مشخص دارای قیمت خاص خود در رده های کیفی مختلف است و مشتری میتواند با توجه به نیاز و بودجه خود بهترین تصمیم گیری را انجام دهد و همچنین از مشاوره مدیریت آتلیه نیک عکس جهت به حداکثر رساندن کیفیت با توجه به میزان بودجه برخوردار شود.
تا زمانی که نتوانیم شما را بصورت حضوری با کلیه خدمات خود و قابلیت های آیتم های مختلف آشنا کنیم، ارائه قیمت کاری اشتباه خواهد بود. لذا، از معرفی آیتم ها و پکیج ها در سایت نیک عکس خودداری نموده و شما را صمیمانه به دفتر آتلیه جهت بازدید از نمونه کارهای بیشتر و معرفی حضوری و ارائۀ لیست قیمتها دعوت مینماییم.
به امید دیدار شما.
جهت ارتباط با ما به بخش Contact مراجعه نمایید.
© 2020 - Nikaks Studio.